Erwin Mortier, Godenslaap
De Bezige Bij, Amsterdam 2008
406 pagina’s
ISBN 9789023427780
€ 19,90

De hoofdpersoon in Godenslaap is Hélène Demont, een bedlegerige eeuwelinge die terugblikt op haar leven, en dan vooral de jaren vlak voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Liefdevol verzorgd door haar Marokkaanse hulp schrijft zij haar herinneringen op in een weelderige stijl die zo beeldend is dat zelfs de verschrikkingen van een oorlog er iets esthetisch door krijgen.

Hélène groeide op in een gezin dat behoorde tot de gegoede burgerij. Haar moeder was een rijke Franse boerendochter, haar vader een succesvol handelaar. Ze schetst het keurslijf van de daarbij behorende opvoeding, met z’n gewoontes, de geboden en alles wat niet mag.

Als ze in 1914 met haar moeder en broer op vakantie is in een Frans dorpje barst de oorlog los. Het grootste deel van de roman gaat over de jaren die ze noodgedwongen in dat dorp doorbrengen. Aanvankelijk ziet Hélène de oorlog als iets wat het leven mooi en intenser maakt. Gaandeweg wordt de verschrikkelijke werkelijkheid duidelijk. En ze laat dan ook niet na van die verschrikkingen verslag te doen. De oorlog is niet langer mooi, hij is obsceen.
Maar binnen het grote geweld van de geschiedenis, is er ook het kleine persoonlijke verhaal. Hélène maakt kennis met de Engelse oorlogsfotograaf Matthew Herbert, op wie ze verliefd wordt, en met wie ze later trouwt en een dochter krijgt.

Hélène zoekt naar een taal om het leven te beschrijven, ze zoekt naar woorden en eindeloze zinnen – en het is Erwin Mortier die haar zijn poëzie leent.
In gebeeldhouwde zinnen laat hij Hélène haar belevenissen verwoorden. In een barokke taal geeft ze het intieme persoonlijke een plek binnen de grote gebeurtenissen in onze geschiedenis. En daarmee wordt Godenslaap naast een beeldend relaas van Hélènes individuele ervaringen ook tot iets universeels: de nietige mens die zijn plek zoekt binnen de grote gruwelen van de historie.

Vaak worden romans aangeprezen met frasen als ‘een boek om in één adem uit te lezen’. Godenslaap is nu eens nadrukkelijk níet een boek om in één keer uit te lezen. En dat is evengoed een aanbeveling.

Rien Broere 

Terug

T-Hdesign | Copyright Rien Broere All rights reserved. Home - Contact