Rik Launspach, 1953
De Bezige Bij, Amsterdam 2009
476 pagina’s
ISBN 978-90-23-429890
Є 18,90

1953 is een debuutroman die er zijn mag. Je begint eraan en voordat je het weet, zit je midden in de geschiedenis van Julia die wanhopig op zoek is naar haar baby van een maand oud.

Julia is een boerendochter, vastbesloten om uit Zeeland te vertrekken. Ze raakt echter zwanger van Diewer die daarna met de noorderzon vertrekt. Zulke dingen worden in een gereformeerd dorp van 483 inwoners op Schouwen Duiveland anno 1953 niet getolereerd. Dat geldt ook voor de stugge ouders van Julia die haar per direct met Zeeuwse volharding doodzwijgen.

En dan wordt het 31 januari. Het is stervenskoud, de avond valt en er woedt een onheilspellende storm. De dijken van Zeeland begeven het op verschillende plekken, het zeewater komt als een tsunami het land in. Voordat Julia het weet zijn haar vader en moeder verdronken. Haar rest niets anders dan met haar baby Ernst en haar zus Bekka de zolderverdieping op te zoeken waarvan flinke delen weggeslagen zijn.

Inmiddels heeft de verteller duidelijk gemaakt dat Zeeland een dergelijke ramp kon verwachten. Sinds 1938 werd er al volop voor gewaarschuwd maar alle rapporten  verdwenen in bureaulades en de klokkenluiders werden naar onderzoeksopdrachten gedirigeerd waarvan men de uitkomsten als pure theorie opzij kon schuiven.

Julia wordt tegen haar zin gered door een zekere Rutus die als dienstplichtig sergeant op de vliegbasis Gilze-Rijen verblijft als de dijken doorbreken. 

De zoektocht naar de baby die dan volgt, is een tragedie vol bijbelse en klassieke verwijzingen. Julia baant zich bij nacht en ontij een weg door een mythologisch landschap van na de zondvloed. Er is een veerman die Julia en Rutus overzet naar Schouwen Duiveland dat de vergelijking met het dodenrijk gemakkelijk aankan. Het hotel Worighsant – alleen de naam al – krijgt als toevluchtsoord de allure van de ark van Noah. Rutus heet eigenlijk Brutus en Julia uiteraard Julia. En dit zijn maar een paar voorbeelden.   

Launspach schreef samen met z’n vrouw Marjolein Beumer het script voor een film over de watersnoodramp van 1953. Deze film zal in het najaar in de bioscopen draaien. Hij dook daarna in archieven, bezocht verschillende keren Zeeland en interviewde betrokkenen. En toen hij genoeg materiaal had, schiep hij een prachtige oer-Nederlandse Julia.

Maarten van Boxtel

 

Terug

T-Hdesign | Copyright Rien Broere All rights reserved. Home - Contact