Herman Koch, Zomerhuis met zwembad
Uitgeverij Anthos, Amsterdam 2010
381 pagina´s
ISBN 978-90-414-1559-2
€ 20,95

Herman Koch flikt ‘t ‘m weer. Net als in zijn vorige succesroman Het diner vertelt hij in Zomerhuis met zwembad zijn verhaal op zo’n manier, dat je er als lezer meteen in ondergedompeld en door meegezogen wordt. Op meesterlijke wijze bouwt hij zijn verhaal op, en aan het eind van elk hoofdstuk heeft hij je zo nieuwsgierig weten te maken dat je het volgende ook nog even meepikt.
Evengoed laat hij je na lezing van het complete verhaal met een aantal vragen achter. Vragen over al te grote toevalligheden, of kleine maar cruciale inconsequenties in de gedragingen van zijn hoofdpersoon. Het lastige is, dat ik, als ik deze onzorgvuldigheden hier ter sprake breng, te veel van de ontknoping van het verhaal moet prijsgeven – en dat zou volkomen ten onrechte afbreuk doen aan het leesplezier dat er aan Kochs roman te beleven valt.

Marc Schlosser is huisarts, getrouwd met Caroline, en vader van Julia van dertien en Lisa van elf. Hij heeft een praktijk die hoofdzakelijk kunstenaars als patiënten kent: schilders, schrijvers, acteurs. Uit deze laatste categorie krijgt Marc te maken met de gelauwerde Ralph Meier. Op het moment dat Koch uit de doeken gaat doen hoe hij Meier en zijn gezin heeft leren kennen, weten wij al dat de toneelspeler is overleden, en dat Marc bij diens dood een beslissende rol heeft gespeeld. Ralphs vrouw Judith scheldt hem uit voor moordenaar, en het Medisch Tuchtcollege is op een merkwaardige misser in de behandeling gestuit, waarvoor hij zich zal moeten verantwoorden.

Als Marc met Ralph heeft kennisgemaakt, is het door de indruk die diens vrouw op hem maakt dat hij nader contact zoekt. Die nadere kennismaking vindt plaats tijdens de vakantie, als Marc met zijn gezin wordt uitgenodigd te kamperen op het terrein van het zomerhuis met zwembad dat de familie Meier heeft betrokken.

Gaandeweg leren we Marc Schlosser kenen. Als huisarts is hij een sikkeneurige cynicus, buiten zijn werk een sentimenteel type als het op gezin of aaibare dieren aankomt – een gevoelige ziel bij alles wat en iedereen die in staat is zich aan hem te hechten. Om ons inzicht in Marcs karakter te geven, gaat Koch geen uitweiding uit de weg. Komt iemand op een driesprong waar hij linksaf slaat, laat de schrijver niet na te vertellen dat hij ook rechtdoor of linksaf had kunnen gaan en wat de mogelijke gevolgen van die andere keuzes geweest zouden kunnen zijn. Om het allemaal nog duidelijker te maken, gaat de schrijver vervolgens geen cliché uit de weg.

Toch mist deze wijdlopigheid zijn uitwerking niet en geeft zij het verhaal zijn indringende cadans. De gebeurtenissen in en rond het zomerhuis voltrekken zich in een onontkoombaar ritme. Gebeurtenissen die een kwalijk licht op de acteur werpen. Als zich uiteindelijk een rampzalige situatie voordoet, is het onvermijdelijk dat Marc zijn conclusies trekt, en die hebben op hun beurt weer invloed op zijn handelen als arts. De roman is dan definitief de thrillerkant opgeschoven.

Zomerhuis met zwembad is een geslaagde roman, die de aloude vraag naar goed en kwaad stelt en de kwestie van de moraal in een intrigerende vertelling vat. Herman Koch is een rasverteller, die een verhaal naar spannende hoogtepunten weet te leiden. Dat doet hij zonder veel mooischrijverij, maar hier en daar met gebruikmaking van treffende beelden (‘(…) het gewichtsverlies maakte zijn lichaam niet dunner, hooguit leger.’). Iedereen die Het diner heeft verslonden, zal zeker zoveel plezier beleven aan Zomerhuis met zwembad. Voor wie niet eerder iets van Koch las, is dit laatste boek aangeraden, om zodoende kennis te maken met een van Nederlands vakkundigste verhalenvertellers.

Rien Broere


 

Terug

T-Hdesign | Copyright Rien Broere All rights reserved. Home - Contact